Search   
 
-A +A
www.thaithaichannel.com HOME About us Contact us Thaithai Market  รายการ    
ไทยไทยคลับ
ด้นสยาม
พราวพยากรณ์
<marquee ><img  src=
Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 Baht

ค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์ ไม่เสี่ยง ไม่สูบ

 เปิดโพลรับวาเลนไทน์ วัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ ค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์ ไม่เสี่ยง ไม่สูบ


 เปิดโพลรับวาเลนไทน์ วัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่
ค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์ ไม่เสี่ยง ไม่สูบ​


 
เปิดผลสำรวจต้อนรับวาเลนไทน์ สิงห์อมควันฟังทางนี้ สูบบุหรี่ไม่เท่ห์แล้ว แถมสุขภาพพัง วัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ แถมอีก 70% เลือกคบแฟนไม่สูบบุหรี่ สสส. เตือน ริลองสูบแล้วจะติดบุหรี่ถึงกว่า 13% บุหรี่ไฟฟ้า ชี้ ยังเป็นตัวการสำคัญทำเยาวชนติดบุหรี่เพิ่ม พม.-สธ.-สสส.-ยุวทัศน์ฯ เชิญชวนรณรงค์ "ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์"  วาเลนไทน์นี้ ชวนคนที่รัก เพื่อน แฟน พ่อ แม่ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพตัวเองและคนใกล้ตัว

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2561) ที่สยามสแควร์ ซอย 5 กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม "ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์" เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า


โดยนางยุวพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จากการที่พบว่า มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในกลุ่มเยาวชนชายถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงร้อยละ 1.9 ทาง กระทรวงตระหนักถึงปัญหานี้ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้สูบ ต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด  โดยเฉพาะความ เจ็บป่วยที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ อยากให้เยาวชนใช้โอกาสวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนี้ คิดถึงคนที่รักเรา โดยเฉพาะ พ่อ แม่ คนในครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่
นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การมีความรักอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการมีความรัก มอบความรัก และใช้ความรักของเราให้เป็นประโยชน์ต่อคนรัก โดยเฉพาะการมอบสุขภาพดีและช่วยให้คนรักเลิกบุหรี่และไม่เสพบุหรี่ในเดือนแห่งความรักในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-22 ปี จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักจะเป็นส่วนสำคัญต่อการจะเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบในเยาวชน

 

ดร. นพ. บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่ง เป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5 จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่า ร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่ และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

ด้าน นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในวันนี้ มีการจัดบู๊ทนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบู๊ทชวนคู่รักเลิกบุหรี่ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างแรงบันดาลในในการเลิกบุหรี่ และการบรรยายธรรมะสร้างสรรค์ เรื่อง "รักสร้างสรรค์ วัยรุ่นไทย 4.0" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโตด้วย การเลิกบุหรี่เป็นการแสดงความรักแท้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่คนรักของตน ขอเชิญชวนให้เยาวชนนักสูบมาเลิกสูบบุหรี่ในวันวาเลนไทน์นี้

 

ขอขอบคุณข่าวจาก สสส.


  | HOME | About us | Contact us | Thaithai Market |  รายการ  
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
THAI THAI CHANNEL CO.,LTD.
478
soi naknivas 46
Tel : 02-935-4253-4 Fax: 02-935-4253-4
Email : thaithaicompany@gmail.com
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic